BOJOVÁ TECHNIKA 1. DIVIZE ROA


V roce 1944 sloužilo v německých ozbrojených silách ještě okolo jednoho milionu ruských dobrovolníků. Z části těchto mužů byly na podzim téhož roku zformovány dvě pěší divize a bylo započalo formování divize třetí. Kvůli nedostatku času a prostředků byla zcela vycvičena, vyzbrojena a bojově nasazena pouze 1. divize Ruské osvozenecké armády.
O jejích obrněných vozidlech je jen minimum informací. Podle písemných pramenů měla mít v době formování v Münsingenu devět tanků T-34. Dva z nich byly vyfotografovány 10. února 1945 při přehlídce divize před generálem Vlasovem, hlavou ruské protisovětské opozice v Německu, a generálem Buňačenkem, velitelem divize. Tank v popředí měl pod hlavní kanónu bílé číslo 2 a na boku věže štít, dělený vodorovně na tři pruhy, od zhora bílý, modrý a červený.


- Dva tanky T-34/76 projíždějící před tribunou na přehlídce v Münsingenu 10. února 1945.


- Dva tankistéROA s ruskou národní vlajkou na tanku T-34/76 na přehlídce v Münsingenu 10. února 1945. Na boku věže je dobře vidět tříbarevný štít, dělený vodorovně, odzhora bíle, modě a červeně.

Walther Spielberger ve své knize o tankovém stíhači Jagdpanzer 38 Hetzer napsal, že v únoru 1945 obdržela 600. pěší divize deset Hetzerů, což znamená jednu protitankovou rotu. 600. pěší divize bylo označení 1. divize ROA v rámci německé armády. Popisy první bojové akce divize 13. dubna 1945 proti sovětskému předmostí Erlenhof u Fürstemberku na Odře se o nasazení obrněných vozidel nezmiňují. Stejně tak nejsou informace o pohybu bojové techniky ROA při ústupu divize z Lužice do Čech. Teprve při pohybu divize po českém území se objevují zprávy o pohybu neidentifikovaných obrněných vozidel přes obce Radonice, Cítoliby, Brdloh, Divice, Ročov, Vinařice a město Louny. Odpoledne 5. května 1945 se 1. divize ROA definitivně odvrátila od německé armády a připojila se k českým vlastencům. Ruští vojáci v německých uniformách vyrazili na pomoc českému povstání v Praze.


- Dva tahače RSO typ 3 s připojenými protitankovými kanóny Pak 40, mezi kterými jede nákladní automobil ZiS 3 s pěšáky 1. divize ROA. V deštivém 5. květnu vlasovce zdraví obyvatelé Berouna.

Když divize 5. května 1945 postupovala na Prahu z Berouna a jeho okolí, obrněná vozidla obsahovaly dvě její kolony.
Nejjižnější kolona, která postupovala po levých březích Berounky a poté Vltavy, obsahovala dva tanky T-34/76, tři obrněné automobily BA-10 a plamenometnou verzi obrněného transportéru Sd Kfz 251/16. Tato vozidla patřila divizní průzkumné četě majora Kostěnka.

Tanky a obrněná auta byla natřena tmavou barvou, pravděpodobně zelenou. Jeden z tanků měl pod hlavní kanónu bílé číslo 3. (Mohlo jít též o písmeno Z azbukou.) Stejný symbol byl také na bočních dveřích jednoho BA-10.
SdKfz 251/16 byl ponechán v původní německé kamufláži a jako jediné označení nesl vojenskou značku WH-108502 na předním pancíři.


- Obrněný automobil BA-10 a Volkswagen Brouk 6. května 1945 v Nádražní ulici na Smíchově. Průzkumná četa majora Kostěnka vstupuje do Prahy.


- T-34/76 1. divize ROA přijíždí na Náměstí Kinských v Praze na Smíchově 6. května 1945.

V nejsevernější koloně, která postupovala po plzeňské silnici, a ve které pohodovaly 3. a 4. pluk, se vyskytovaly nejméně tři Hetzery. Byly kamuflovány pruhy tří barev.

Na bocích nesly označení bílými písmeny POA (= ROA azbukou) Tvar písmen byl stejný, jako na rukávové nášivce ruských dobrovolníků ve Wehrmachtu. Jeden z Hetzerů měl na dolní části čelního pancíře malé černé sériové číslo 2543...(?) a pod hlavní kanónu malé bílé písmeno A.


- Jagdpanzer 38(t) Hetzer v Dušníkách (nyní část Rudné), doprovázející jednotky 3. a 4. pluku 1. divize ROA při postupu na Prahu, ráno 6. května 1945.
- Tři Hetzery 1. divize ROA při postupu na Prahu. Nesou kamufláž větvemi stromů.

V Praze bylo přibližně 30.000 ozbrojených českých vlastenců kteří disponovali deseti ukořistěnými protiletadlovými vlaky, dvěma Hetzery, pro které měli ovšem k dispozici pouze přibližně 20 nábojů do kanónu, šesti nedokončenými Hetzery, třemi tančíky Renault AMR 1935, vyzbrojenými pouze kulomety a přibližně deseti obrněnými transportéry a dalšími bojovými vozidly. Proti nim postupoval z jihu SS-Kampfverband Wallenstein (který sestával ze dvou bojových skupin SS-Kgr Klein a SS-Kgr Jörchel), z východu Kampfgruppe Milowitz a Kampfgruppe Reimann, a ze severu Kampfgruppe 2. SS-Panzergrenadierregiment "Der Führer". Společně se smíšenou německou posádkou v Praze disponovaly nacistické síly cca osmdesáti bojovými vozidly, mezi kterými bylo přibližně deset útočných děl StuG III a odhadem čtyřicet Hetzerů.
V této situaci byl příchod dvacetitisícové 1. divize ROA se čtyřmi pěšími pluky, tanky a dělostřelectvem pro české vojenské velitele v Praze velmi vítaný. Přítomnost 1. divize ROA v Praze 6. a 7. května byla klíčovým momentem, díky kterému povstání v Praze mohlo přežít nejsilnější německý útok 7. května 1945.
V bojích po boku českých vlastenců 6. a 7. května 1945 zastavil 2. pluk divize v prostoru Radotín-Lahovice SS-Kampfgruppe Klein, 3. pluk zaútočil na letiště Ruzyně a znemožnil jeho použití Lufwaffe proti povstalcům v Praze, 1. pluk a průzkumná četa překročily Vltavu a zastavily SS-Kampfgruppe Jörchel na Pankráci. Čtvrtý pluk dobyl Petřín a bojoval na Starém městě.


- Bartolomějská ulice na Starém městě v Praze, odpoledne 6. května 1945. SdKfz 251/16 vyslance 1. divize ROA, majora Archipova, velitele 1. pluku, při jednání na povstaleckém Vojenském velitelství Velké Prahy "Bartoš" o společném postupu následující den. Poznávací značka WH-108502 na čelním pancíři je téměř neznatelná.

- Hetzer v továrně Walter v Praze Jinonicích, kde sídlilo velitelství divize 7. května 1945.

- Hetzer s trikolórami na boku za barikádou na dosud neidentifikovaném místě v Praze.

- Dva tanky T-34/76 postupují spolu s českými povstalci proti Němcům na Pankráci, 7. května 1945.

- Polní houfnice 1. pluku na Pankráci, nedaleko nynějšího Náměstí hrdinů, 7. května 1945.

- Kulometné družstvo 1. pluku v palebné pozici na Pankráci. Zajímavé jsou bílé, látkové pásky na helmách - identifikační označení v bojích v Praze 6. a 7. 1945.

- Polní kuchyně 4. pluku na Náměstí Kinských v Praze na Smíchově 7. května 1945. Na stejném místě byl o dva měsíce později vztyčen pomník sovětských tankistů.

- Vojáci 1. pluku nasadili na Vinohradech a ve Strašnicích doposud neidentifikovaný obrněný automobil. Mohlo se jednat o tento Sd Kfz 234/4, který stál po skončení války opuštěný na Karlově náměstí.

Když vyšlo najevo, že Pattonovu 3. americkou armádu zastavili politici u Plzně, že Prahu mají osvobodit sovětské jednotky, a že Česká národní rada, kontrolovaná komunisty, která se prohlásila politickým představitelem povstání, není potěšena přítomností 1. divize ROA v Praze, začaly večer 7. května jednotky divize ustupovat zpět, ve směru na Beroun. Z Berouna divize ustupovala přes Hořovice a Příbram do Lnářů. České obyvatelstvo vojáky divize po cestě bouřlivě oslavovalo jako zachánce Prahy.
Divize dosáhla amerických linií odpoledne 9. května 1945, příliš pozdě na to, aby se její vojáci mohli stát zajatci ve druhé světové válce. Dne 12. května divizi obklíčil sovětský 25. tankový sbor. Důsojníci ROA byli stříleni na místě, stejně jako mnoho poddůstojníků a vojáků. Ostatní, kterým se nepodařilo uprchnout do amerického pásma, čekaly koncentrační tábory GULAGu.


- Bergepanzer Hetzer při ústupu 9. května na silnici mezi Prahou a Berounem. Snímek z barevného filmu amerických válečných dopisovatelů, zpřístupněného na Critical Past.

- Na stejném filmu i místě zachytil americký válečný kameraman také kolonu pásových tahačů RSO se zapřaženými protitankovými kanóny PaK 40.

- Pochod vojáků 1. divize ROA Berounem na západ. Snímek z barevného filmu amerických válečných dopisovatelů, zpřístupněného na Critical Past.

- Dva Hetzery 1. divize ROA při průjezdu Hořovicemi 9. května 1945, při ústupu divize na západ.

- Bergepanzer Hetzer v Hořovicích 9. května 1945. Na originálním snímku jsou písmena POA na jeho boku jasně zřetelná.

- Tři obrněné automobily BA-10 v Příbrami 9. května 1945. Na originálním snímku je na otevřených dveřích vozidla vpředu jasně zřetelná číslice 3. Ostatní dvě vozidla jsou bez označení.

- T-34/76 divizní průzkumné čety v Příbrami 9. května 1945.

- Stejný Hetzer jako v Hořovicích na snímku výše, zde v Příbrami 9. května 1945.

- Rukávová nášivka ruských dobrovolníků ve Wehrmachtu. Nášivka, zavedená v roce 1943, se nosila na levém rukávu. Vojáci 1. divize ROA ji nosili také, i když se nejednalo přímo o znak divize. V 1. divizi ROA se ovšem nášivka nosila většinou na pravém rukávu.

Počty obrněných vozidel 1. divize ROA.

Typ Počet v písemných
pramenech
Potvrzený počet
v Čechách
Pravděpodobný počet
v Čechách
Ukořistěno sovětským
25. tankovým sborem
T-34/76 9 2 - 5
JPz 38 Hetzer 10 3 +1 5
Bergepanzer
Hetzer
- 1 - -
Sd Kfz 251 2 1 +1 2
Sd Kfz 234/4 - - 1 -
BA-10 - 3 - 3


Leták "Bratři Češi a Rusi" vydaný velitelstvím divize 5. května 1945.Autor:
Tomáš Jakl
Literatura:
Anders, Wladyslaw: Russian Volunteers in Hitler' Army 1941-1945.
Auski, Stanislav A: Peredatelstvo i izmena. Globus, San Francisco 1982.
Ausky, Stanislav A.: Vojska generala Vlasova v Cechach. Vysehrad, Praha 1992.
Cvancara, Jaroslav: Nekomu zivot, nekomu smrt III. LAGUNA, Praha 2007.
Drobjazko, S.- Karaszczuk, A., Russkaja osvoboditelnaya armija. AST, Moskva 1998.
Jakl, Tomas: Jagdpanzer 38(t) Hetzer v Praze, v kvetnu 1945. Historie a vojenstvi # 6/1996.
POA,KOHP, ROA, KONR
Roucka, Zdenek: Skonceno a podepsano. ZR&T, Plzen 2004.
Spielberger, Walter J.: Leichte Jagdpanzer. Motorbuch Verlag, Stuttgart.
Zacek, Pavel: Obrnena vozba ROA v Praze. HPM # 6/1995.
HPM # 11/1995, 9/1996, 4/1998, 7/2003.